DASK YAPMAYAN BANKANIN KUSURU

Spread the love

Söz konusu deprem faciası sonrası kredi ile konut satın alan vatandaşlar DASK yapılmış mı diye baktıklarında bankalarının konut sigortalarını ve DASK’larını yapmadıklarını görmüştür. Asıl olan kişinin kendisinin bu sigortayı takip etme yükümlülüğü olsa da Yargıtay kredi ile alınan evlerle alakalı çok önemli bir karar vermiştir. Yargıtay bu kararda;

Dava tarihi itibariyle yürürlükte olan Yönetmelik gereğince zorunlu sigortalarda kredi süresi içerisinde yenileme sorumluluğunun kredi kullanana, yenilemeye ilişkin bildirim yapma ve bilgilendirme sorumluluğunun ise kredi kuruluşuna ait olacağı düzenlenmesi yer almaktadır. DASK sigortasını yapan başka bir sigorta şirketi olsa da, davalı bankanın zorunlu olan bu sigortanın da yenilenmesi için davacıya bilgilendirme yapması gerektiğinden, davalı bankanın burada kusuru vardır. Ne var ki, davacı sigortalının da zorunlu olan DASK sigortasının süresinin dolup dolmadığını takip etme ve sigortayı yeniletme konusunda kendisine düşen özen yükümlülüğünde müterafik kusuru vardır. 

Bu karara göre müşterisini bilgilendirmeyen ve DASK yapmayan bankanın müterafik kusuru olduğunu ve Dask’tan tahsil edilecek miktarın bir kısmının bankaya açılacak dava ile alınabileceği belirtilmiştir.