DEPREMDE UĞRANILAN ZARARLARIN DEVLET TARAFINDAN TAZMİNİ MÜMKÜN MÜ?

Spread the love

Ülke olarak yaklaşık 2-3 senede bir deprem felaketi yaşamamıza rağmen bu durum idari makamlarca hiç gözetilmeden imar planları uygulanmakta, projeler hazırlanmakta, projeye uygun olmayan imalatlar görmezden gelinmektedir. Tabi ki bu yapılan yanlışlıklar ve hatalar depremle gün yüzüne çıkmaktadır.

Herkes depremin ilk gününden itibaren buraya neden bu imar verilmiş, bu inşaatın yapımı neden kontrol edilmemiş diye sorular sormakta, aslında hesap sormak istemektedir.

Burada asıl olan her ne kadar müteahhit imalatında eksiklik olsa da yapı denetimde kurduğu sözleşmeden dolayı yapı denetim şirketleri de , müteahhitler kadar bu zararlardan sorumludur. Ancak günümüzde bu ikisinden de kazanılan davaların tahsili mümkün olmamaktadır.

Bir başka seçenek ise idarenin yapmış, hatalı yapmış veya ihmali ile bu binaların zarar görme ihtimalidir. Bu ihtimalde genellikle ilçe belediyeleri bu zararların bir kısmına katlanmak ve zararları karşılamak zorundadır. Çünkü müteahhite o arsaya imar veren, inşaat ruhsatı veren ve en önemlisi yapı kullanma izin belgesi veren belediyeler’dir.

Daha önceleri evleri yıkılan, ağır veya orta hasar alan vatandaşların açtığı davalarda Danıştay’ın ve Bölge İdare Mahkemeleri’nin verdikleri kararlarda ilçe belediyelerinin, Çevre Şehircilik il müdürlüklerinin ve AFED başkanlığının sorumluluğuna hükmedilmiştir. Bu şekilde kusur oranlarına göre tahsili mümkün olan tam yargı davaları açılmıştır.