TRAFİK KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT 10 YIL İÇERİSİNDE AÇILABİLİR!

Spread the love

Trafik kazaları herkesin bildiği üzere her yıl binlerce kişinin ölümüne, yaralanmasına ve milyarlarca liralık maddi hasarlara neden olmaktadır. Bu kazalar sebebiyle can kaybı, yaralanma veya maddi hasar almış kişiler tazminat davası açabilmektedir.

Trafik kazası gerçekleştikten sonra zarara uğrayan kişiler sebep olan kişi veya kişilere tazminat davası açabilirler. Trafik kazaları 3 ana başlıkta değerlendirilebilir. Bunlar; ölümlü trafik kazaları, yaralamalı trafik kazası ve maddi hasarlı trafik kazası.

Trafik kazası sonucu tazminat davası için zamanaşımı süresi kazanın yaşandığı gün başlar ve 10 yıldır. Yani kazanın yaşandığı günden itibaren 10 yıl süre içerisinde tazminat davası açılabilir.

Trafik kazası nedeniyle tazminat davasını kimler açar;

-Eğer ölümlü bir kaza ise ölen kişinin yaşadığı dönemde destek verdiği kişiler, evli ise eş ve çocuklar, bekar ise anne, baba, kardeşler ve yaşadığı dönemde destek verildiği ispatlanırsa hala, dayı ve teyze gibi yakınlar da maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

-Eğer ağır yaralamalı bir kaza ise(sakatlık vb.) yaralanan kişinin annesi, babası, eşi, çocuğu, nişanlısı maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

-Eğer ağır olmayan bir yaralamalı kaza ise şahsın bizzat kendisi maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Trafik kazasıyla tazminat davası kimlere karşı açılır;

-kazada kusurlu araç sürücüsüne karşı açılabilir.

-araç sahibine karşı açılabilir.

-araç işletenine karşı açılabilir.

-zorunlu trafik sigortası ve kaskosu bulunan araçlarda sigorta şirketine karşı açılabilir.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA TALEP EDİLEBİLEN ZARARLAR VE TAZMİNATLAR;

-Ölen kişinin varsa tedavi ve cenaze masrafları

-Yakınlarının elem, ızdırap sebebiyle manevi tazminat

-Destekten yoksun kalma tazminatı(yakınlar için)

YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDA TALEP EDİLEBİLEN ZARARLAR VE TAZMİNAT;

-Kaza sebebiyle elem,ızdırap sebebiyle manevi tazminat,

-Tedavi masrafları,

-Kazanca dair kayıplar,

-Çalışma gücünün azalması sebebiyle kayıplar,

-Ekonomik geleceğin sarsılması sebebiyle kayıplar.

Trafik kazaları sebebiyle maddi ve manevi tazminat kalemleri birden fazla olup ciddi miktarda tazminatlar söz konusu olmaktadır.

Bu kapsamda zararlarınızın tazmini için sadece avukattan destek almanız gerekmektedir. Aksi halde birtakım şirketler tarafından dolandırılabilirsiniz.