HANGİ SUÇLAR BİLİŞİM SUÇUDUR?

Spread the love

Çağımızda kişi hak ve hürriyetleri kapsamında, global olarak en çok değer gören konulardan biri bireyin özgürlüğü ile ilgilidir. Tabi bu noktada bireyin özgürlüğünün de bir sınırı olduğu unutulmamalıdır.

Zira başkasının özgürlük alanına müdahale edildiği zaman, bireyin hak ve hürriyetinde birtakım sınırlardan bahsetmek gerekir. Dolayısıyla bu sınırların aşımında kanunen de yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.

Söz konusu ceza gerektiren sınır aşımı hareketlerinde yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.

Bu bağlamda internet üzerinden gerçekleştirilen bu kapsamdaki suçlara bilişim suçları adı verilmektedir.

Bilişim suçları günümüzde üç farklı kategori kapsamında ele alınmaktadır;

 • Bilişim sistemlerine yönelik suçlar; bilişim sistemlerine yetkisiz girme, sistemi engellemeye veya bozmaya yönelik işlemler, sistemde yer alan verileri yok etme veya yerlerini yenileriyle değiştirme fiilleri bu kapsamda değerlendirilemeye tabi tutulan suçlardır.
 • Bilişim bağlantılı suçlar ise; günümüzde sıklıkla kullanılan internet bankacılığı veya kredi kartlarına ilişkin dolandırıcılık faaliyetleri, bilgisayar sistemleri üzerinden malların haksız kullanımı gibi fiillerin hayata geçirilmesiyle meydana gelmektedir.
 • Normal suçların bilişim ağında işlenmesi; internet üzerinden hakaret, terör propagandası, özel hayatın gizliliğinin ihlali gibi fiillerden oluşmaktadır.

Hangi suçlar bilişim suçudur?

Bilişim suçları için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre hareket edilmektedir. Direkt olarak işlenen bilişim suçları şöyledir.

 • Bilişim sistemlerinin işleyişini etkilemek,
 • Bilişim sistemlerinde verileri bozmak,
 • Bilişim sistemlerinde veri girişi yapmak,
 • Başkasının kart bilgilerini kullanmak,
 • Sahte kredi kartı üretimi olarak ifade edilebilir.
 • Direkt bilişim suçlarının yanı sıra bir de dolaylı yollardan işlenen bilişim suçları bulunmaktadır. Bunlar ise:
 • Suçların bilişim araçları ile işlenmesi,
 • Hareket suçlarının bilişim araçları ile işlenmesi,

Özel hayatın gizliliği ilkesinin çiğnenmesi olarak ifade edilebilir..