TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLI TAZMİNAT DAVALARI

Spread the love

Ülkemizde maalesef her yıl binlerce trafik kazası yaşanmakta ve vatandaşlarımız yaşamlarını yitirmekte, engelli duruma düşmekte veya yaralanmaktadırlar.

Gerçekleşen trafik kazaları sebebiyle mağdur olan vatandaşlar veya yakınları sigorta şirketine karşı açarak tazminat kazanabilmektedirler, tabi bu dava ile ilgili her zaman avukattan hukuki destek almanın mağdur olunmaması adına önemli olduğunu baştan belirtelim. Çünkü birçok vatandaşımız avukat olmayan, yetersiz ve yanlış bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından mağdur edilmekte ve dolandırılmaktadırlar.

Karayolları trafik kanunu madde 97 ”zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava da açılabilir” hükmünü ihtiva etmektedir. Bu sebeple trafik kazası sonucunda sakatlanan veya engelli sağlık raporu bulunan kişiler bakımından her ne kadar başvuru yoluyla tazminat almak mümkünse de gerçek zarar her zaman sigorta şirketlerinin yaptığı hesaplamadan çok daha yüksek çıkmaktadır. Açılacak dava neticesinde Yargıtayın hesap kriterleri ve adli tıp raporları doğrultusunda tazminat hesaplamaları yapılmasında mağdurların yararı bulunmaktadır. Zira sigorta şirketlerin teklifleri ile açılan dava neticesinde hesaplanan miktar arasında bazen iki kat fark olmaktadır.

Trafik kazası sebebiyle tazminat davası en az bir motorlu aracın katıldığı bir kazada ölüm, yaralanma gibi bedensel zararlar ile üçüncü kişilere ait ev, araba, arazi, gibi malvarlıklarında meydana gelen zararların giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunanlara karşı açılan bir tazminat davası türüdür.

Trafik kazası maddi ve manevi tazminat davasında zamanaşımı 10 yıldır. Yani trafik kazasının gerçekleştiği günden başlayacak şekilde 10 yıl içerisinde dava açılabilir.

Trafik kazası neticesinde kişi yaralıysa sadece bu şahıs maddi ve manevi tazminat davası açabilir.

Trafik kazası neticesinde kişi ağır yaralıysa yaralanan kişinin yakınları sadece ”manevi tazminat” davası açabilirler.

Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmişse, ölen kişiden yaşarken destek alan herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Ölen evliyse şi ve çocuklarına, bekar ise anne ve babasına destek verdiği karine olarak kabul edilir. Yani, bu kişilerin ölenin desteğinden yararlandıklarını ispat etmelerine gerek yoktur. Diğer yakınların ise ölenden ölmeden önce maddi destek aldıklarını ispatlaması gerekmektedir.

Trafik kazalarında haksız fiili bizzat işleyenler dışında da tazminat sorumluları vardır. Aracın sürücüsü, aracın sahibi, aracın işleteni ve sigorta şirketi.

Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi yetkili mahkeme ise kazanın meydana geldiği yer, zarar görenin ikamet ettiği yer mahkemesi veya sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Eğer kaza yapanın sigortası bulunmuyorsa, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kurulan bir güvence hesabı vardır ve bu güvence hesabından kayıplarının tazmini istenebilir.

Tam kusurlu şekilde kaza yapan ve ölen sürücülerin eş, çocuk, anne ve babası tazminat alabilmektedir. Daha önceden tazminat alamamaktalardı fakat Yargıtayın içtihat değiştirmesi sonucunda artık alabilmeleri mümkündür.

AV.MEHMET ŞAHİN