Vekalet Ücreti Sorunu

Spread the love

Vekalet ücreti ne demektir öncelikle o konuyu açıklayarak başlayalım. Vekalet ücreti: ”hukuki bir iş, işlemin veya davanın avukat aracılığıyla takip edilmesini isteyen kişinin, bu hukuki hizmetin karşılığı olarak avukata ödediği ücretin adıdır”.

Bu işlemler bir dava olacağı gibi hukuki herhangi bir yardım da olabilir.

Hukuk davalarında ise avukat takip ettiği davayı kazandığında mahkeme tarafından avukata karşı taraftan alınmak üzere vekalet ücretine hükmedilir. İşte bu hususun biraz tartışılması gerekmektedir.

Takip etmediği bir dava için avukata mahkeme vekalet ücretine hükmetmeli midir ? Davanın açılmasıyla her şey bitmemektedir. Davayı açtığınız karşı taraf yani davalı eğer avukattan hukuki yardım almak istediğinde sizin dava dilekçenize cevap verme durumu söz konusu olmaktadır. Örneğin; asliye hukuk mahkemesinde, adınıza bulunan arsanız için size haksız yere bir dava açıldığını düşünün. Davacı başka biri siz ise davalısınız. Ve haklı olduğunuz aşikar. Ve gidip bir avukatınızdan hukuki yardım talep ettiniz. Avukatınıza bu hukuki yardım karşılığında bir ücret ödediniz. Avukatınız eğer davayı takip eder cevap dilekçesi verir ve sonunda davayı kazanırsa, avukatınıza mahkeme karşı taraftan alınmak üzere davanın değerine göre hesaplayarak avukata vekalet ücretine hükmeder. Buraya kadar sıkıntı yoktur. Ama avukatınız cevap dilekçesi vermez ve duruşmalara katılmaz ise burada hakim vekalet ücretine hükmetmeli midir ?

Tabiki hayır! ! Avukata vekalet ücreti davayı takip ettiği için hükmedilir. Hal böyleyken davanızı takip etmeyen avukatın karşı taraftan vekalet ücreti alması etik değildir. Hal böyleyken bu hususta da yargıtay güzel ve anlamlı bir karar vermiştir. Yargıtay verdiği kararda ”duruşmaya katılmayan, cevap dilekçesi vermeyen hiçbir emek ve mesai harcamayan avukat lehine vekalet ücreti hükmedilemez” demiştir. Bu konuda tüm soru işaretlerini silen yargıtay 12. Hukuk dairesi net bir tavır ortaya koymuştur.