Boşanma Davalarının Türleri

Boşanma davaları Türk Medeni Kanununa göre şekil olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki Anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma tarafların aralarında anlaşma sağlayarak Aile Mahkemesi huzurunda boşandığı dava türüdür. Boşanma protokolü ile birlikte 1 yılı doldurmuş evlilik süresi şartı aranmaktadır.

Diğer tür ise Çekişmeli boşanma davasıdır. Bu dava türünde taraflardan biri eşini hasım göstererek vereceği dava dilekçesiyle davayı başlatmış olur. Bu dava türü anlaşmazlıklar sebebiyle ve Türk yargı sisteminden dolayı en az 1 yıl sürmektedir. Daha sonra ise İstinaf ve Yargıtay yolu açık olduğundan dolayı daha da uzayabilmektedir.