Boşanma Davası ve Türleri

Spread the love

Boşanma davaları, aile mahkemelerinde diğer özel hukuk davalarından ayrı bir usul uygulanarak yürütülen bir dava türüdür.

Boşanma davası aile mahkemesinde açılabilmektedir. Eğer yaşanılan yerde aile mahkemesi yok ise, mevcut asliye hukuk mahkemesi dosyaya aile mahkemesi sıfatıyla bakar ve sonuçlandırır.

Boşanma davaları Türk Medeni Kanununa göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar: anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmadır.

Bunlardan ilki olan anlaşmalı boşanma davası: tarafların aralarında anlaşma sağlayarak Aile Mahkemesi huzurunda boşandığı dava türüdür. Boşanma protokolü ile birlikte 1 yılı doldurmuş evlilik süresi şartı aranmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların dava konusu olabilecek her hususta anlaşmaları şarttır. (nafaka hususu, tazminat hususu, velayet hususu vs). Tabi anlaşmalı boşanma davası sonucunda taraflar hızlı boşandığı gibi maddi yönden de daha az külfetli olmaktadır.

İkincisi ise çekişmeli boşanma davası: taraflardan biri eşini davalı göstererek vereceği dava dilekçesiyle davayı başlatmış olur. Bu dava türü anlaşmazlıklar sebebiyle daha uzun ve daha zahmetli olmaktadır. Mevcut yargı sisteminde yoğun şekilde davalar görüldüğünden yavaş ilerlemekte ve en az 1 yıl sürmektedir. Uzun ve zahmetli bir dava olması tarafları da psikolojik yönden olumsuz etkilemektedir.

Tabi bu en 1 yıl sürer dediğimizden kasıt mevcut mahkemedeki süredir. Mevcut mahkemeden çıkacak kararı taraflar bir üst mahkemeye yani Bölge Adliye Mahkemesine taşıdığında bu süre daha da uzamaktadır.

KİMSENİN AİLE HUZURUNUN BOZULMAMASI DİLEĞİYLE..