Davalar ve Avukatlara Noterden Verilen Vekaletname

Spread the love

Bir kişinin diğer bir kişiyi kendi adına hareket edebilmesi için yazılı şekilde yetkilendirmesine vekâletname adı verilir. Bu vekâlet genel olabileceği gibi sınırlı da olabilir. Ayrıca süre açısından da sınırlandırabilir. Vekâletin gerekli olduğu bir takım durumlar vardır. Bunlardan birisi de kişinin avukatına vekâletname çıkartmasıdır.

Kişilerin avukat tutması için gerekli şartlardan ilki avukatla karşılıklı olarak bir sözleşme imzalaması olur. Bu aşama tamamlandıktan sonra noter aracılığıyla bir vekâletname çıkartılabilir.

Toplamda iki çeşit vekâlet bulunmaktadır. Bunlardan birisi şahsi vekâlet, diğeri de avukat vekâletidir. Avukat vekâleti eğer yurtiçinde çıkartılacaksa noter huzurunda yapılması gereken bir işlemdir. Yurtdışında bulunan vatandaşlar konsolosluk aracılığı ile bu işlemi yapabilirler. Çünkü konsolosluktan çıkartılacak vekâlet noterle aynı değeri taşımaktadır.

Kişi avukatına vekâlet vereceği zaman avukatın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasını belirtmesi gerekir. Bunun haricinde vekâleti verecek olan kişinin nüfus cüzdanı yeterli olacaktır. Boşanma davalarında farklı belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır.

Vekâletin geçerli olması için kişi eğer boşanma davasında vekâlet verecekse, bunu kesinlikle notere belirtmesi gerekir. Bu belgelerin yanı sıra kişiden vesikalık fotoğraf istenecektir. Ayrıca işlemi yapabilmek için T.C. numarası yazan nüfus cüzdanı yerine varsa ehliyet kullanmak da mümkündür.

Eğer avukata bir vekâlet verilmişse, bu belge istenildiği takdirde kişi tarafından geri alınabilir. Ancak bunun için yapılması gereken işlem yine noter aracılığıyla olacaktır. Kişinin noterden bir azil belgesi düzenletmesi gerekmektedir.

Noter tarafından hazırlanmış ve tasdik edilmiş olan vekâletnameler eğer yurtiçinde kullanılacaksa başka bir onay veya işleme gerek yoktur. Eğer Türkiye’de hazırlanıp, yurtdışında kullanılacaksa ek olarak apostil işlemine gerek duyulur. Bu işlem belgenin diğer ülkelerde de geçerli olması için önemlidir. Aksi takdirde vekâletnamenin yurtdışında hiçbir hükmü olmaz.

Apostil işlemi noter tarafından vekâletname çıkartıldıktan sonra Türkiye makamları ya da yabancı konsolosluklar tarafından yapılabilir. Bu işlemi idari belgelerde vali, vali yardımcısı veya kaymakam yapabilir. Ağır ceza belgelerinin apostil işlemi ise Adli Kurul Başkanlıkları tarafından yapılmaktadır.

Vekâletnamenin yurtdışında kullanılacağı notere bildirilirse, apostil için noter tarafından hangi makama başvurulması gerektiği kişilere bildirilir.